URZĄD GMINY W KIKOLE

Aktualności

Opublikowano: czwartek, 06, sierpień 2015 21:35
Administrator

W dniu 5 sierpnia 2015 r. na obszarze miasta Włocławka (kod strefy PL0403 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza – Dz. U. 2012, poz. 914) został przekroczony poziom informowania dla ozonu, wynoszący 180 µg/m3 (stężenie 1-godzinne).

Na automatycznej stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ul. Chełmickiej we Włocławku (kod krajowy stacji – KpAirpWlocWod) stężenia 1-godzinne ozonu wyniosły: o godzinie 16.00 – 181,4 µg/m3, o godzinie 17.00 – 184,1 µg/m3 (podano stężenia zarejestrowane w czasie lokalnym). Przyczyną takiego stanu były niekorzystne warunki meteorologiczne: wysoka temperatura powietrza, duże nasłonecznienie i brak opadów atmosferycznych.

 

Przy uwzględnieniu prognoz meteorologicznych (http://www.pogodynka.pl/ oraz www.pogodawtoruniu.pl) można stwierdzić, iż w związku z prognozowanym utrzymywaniem się w najbliższych dniach (przynajmniej do 13 sierpnia) wysokiej temperatury powietrza, głównie w godzinach popołudniowych, można spodziewać się podwyższonych stężeń ozonu (wartości 1-godzinne przewyższające poziom informowania 180 µg/m3), jednak nie przewiduje się przekroczenia poziomu alarmowego 240 µg/m3. Prognoza pogody na najbliższe 8 dni wskazuje na utrzymywanie się niekorzystnych warunków meteorologicznych: wysokiej temperatury powietrza, dużego nasłonecznienia i braku opadów atmosferycznych Prognozowany przelotny deszcz (1-2 mm w Toruniu) może wystąpić jedynie w niedzielę 9 sierpnia.

Wartości 1-godzinne ozonu nie przekroczyły poziomu 220 µg/m3, należy więc uznać, zgodnie z „Wytycznymi dla wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” (GIOŚ, Warszawa, 2013 r.), iż ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3) jest małe.

W związku z aktualną prognozą pogody, przewidujemy, że jakość powietrza nie ulegnie w najbliższych dniach poprawie i mogą wystąpić kolejne przypadku przekroczenia poziomu informowania (180 µg/m3) na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Nie przewiduje się natomiast przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3).

Do osób najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia powietrza należą osoby starsze, cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego (zwłaszcza na astmę), dzieci oraz osoby pracujące na wolnym powietrzu.

Pierwszymi objawami podrażnienia ozonem są chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, takie jak kaszel, płytki oddech, drapanie w gardle, senność oraz bóle głowy. Na wymienione dolegliwości najbardziej narażone są osoby poddane zwiększonemu wysiłkowi fizycznemu, zwłaszcza w porze letniej, gdy stężenia ozonu są najwyższe. Długotrwała ekspozycja na to zanieczyszczenie może powodować podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych i napady duszności, bóle w klatce piersiowej, podrażnienia i swędzenie oczu, podrażnienia śluzówki oraz może przyczynić się do rozwoju chorób dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc). Przy ekstremalnych stężeniach ozon może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc.

W celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia ozonu w powietrzu zaleca się unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonego ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym przez najbardziej narażone grupy ludności.

Kategoria: