URZĄD GMINY W KIKOLE

Aktualności

Opublikowano: wtorek, 12, sierpień 2008 09:00
Administrator

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole informuje, że został uruchomiony nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod nazwą "Uczeń na wsi".

 

O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
  1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej /z wyłączeniem szkoły policealnej/,
  3. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy.
Wnioski można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kikole od dnia 18.08.2008 r. Termin przyjmowania wniosków upływa w dniu 30.09.2008 r.
Kategoria: